Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

2 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

CUW

Centrum Usług Wspólnych
jest jednostką organizacyjną powołaną 1 stycznia 2017 r. do obsługi 
administracyjnej, finansowo-księgowej i organizacyjnej dla niżej
wymienionych jednostek organizacyjnych Gminy Ułęż:

·         Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sobieszynie;

·         Publicznej Szkoły Podstawowej w Białkach Dolnych;

·         Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ułężu.

Podstawy
prawne oraz szczegółowy cel i zakres działania CUW określa Uchwała Nr
XIX/99/16 Rady Gminy Ułęż z dnia 28 października 2016 r. w sprawie
organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo-księgowej i
organizacyjnej dla jednostek budżetowych Gminy Ułęż.

Nadzór nad działalnością CUW sprawuje Wójt Gminy.

W CUW funkcjonują następujące stanowiska pracy:

1.            Kierownik: Elżbieta Kossowska-Lorenc                   

2.            Główny księgowy jednostki              

3.            Księgowy                                

4.            stanowisko do spraw płac, zasiłków i rozliczeń ZUS         

5.            stanowisko do spraw finansowych i rozliczeń VAT          

6.            referent.

CUW jest jednostką budżetową prowadzącą działalność finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.