Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

3 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

OSP Sobieszyn

Ochotnicza Straz Pożarna w Sobieszynie:

KRS – 00000344991

NIP – 5060100162

Regon – 430785850

Siedziba:

Sobieszyn 95a

08-504 Ułęż

Nr konta: 31 8724 0005 2011 1100 9098 0001

e-mail: ospsobieszyn@wp.pl

tel. 723-466-916

Zarząd:

  1. Naczas Piotr – Prezes
  2. Tomaszewski Tomasz – Naczlnik
  3. Grzechnik Kamil – Zastępca Naczelnika
  4. Grzechnik Arkadiusz – Sekretarz
  5. Wojtaś Paweł – Skarbnik
  6. Ruszkiewicz Krzysztof – Gospodarz
  7. Gałęzowski Łukasz – Członek zarządu

Ochotnicza Straż Pożarna w Sobieszynie powstała w 1914 r. i jest jedną z najstarszych jednostek OSP na terenie powiatu ryckiego. Nieocenione zasługi w jej powstanie wniósł Stanisław Domosławski, dyrektor Szkoły Rolniczej w Sobieszynie-Brzozowej, założyciel Szkolnej Straży Pożarnej /1912 r./ oraz Stanisław Boguszewski nauczyciel tejże szkoły, komendant rejonu POW Ułęż. Powstanie Straży Pożarnej w Sobieszynie miało dwa oblicza. Po pierwsze walka z żywiołem ognia. Po drugie pod płaszczykiem działalności strażackiej – walkę o niepodległość. Jednym z założycieli i pierwszym komendantem był Paweł Józef Chadaj – miejscowy nauczyciel – kierownik szkoły powszechnej, komendant placówki POW w Sobieszynie. Założycielami straży byli też druhowie: Ignacy Goral, Andrzej Chudowolski, Czesław Lasota, Jan Rogala, Mikołaj Szczytkowski.
Początki nie były łatwe, ale dzięki dużemu wsparciu sprzętowemu i merytorycznemu jakie straż otrzymała ze szkoły rolniczej i od majątku Sobieszyn oraz mieszkańców Sobieszyna – rozwój straży postępował bardzo szybko. Poza tym na zakup inwentarza dla straży płynęły nie małe sumy z funduszy gromadzkich i gminnych. Dochody czerpano również z organizowanych zabaw tanecznych, loterii, występów teatralnych. Pierwszy sprzęt w jaki była wyposażona jednostka to: sikawka konna, beczka na wodę, sznury, drabina, hełmy, toporki. Dzięki temu strażacy mogli prowadzić ożywioną działalność w zakresie ochrony pożarowej. Jak wielkie było zaangażowanie strażaków w walkę z żywiołem świadczy fakt, że jeden z druhów w dniu 8 sierpnia 1919 r., biegnąc do pożaru, padł w drodze martwy, nie dobiegłszy do miejsca. Od początku działalności strażacy uczestniczyli w szkoleniach i zawodach na szczeblu gminy i powiatu, często odnosząc znaczące sukcesy. W dniu 12 października 1919 r. drużyna strażacka z Sobieszyna uczestniczyła w III Zjeździe Dzielnicowym Straży Ogniowych Ochotniczych w Garwolinie. W okresie międzywojennym przy straży działała orkiestra dęta, która swoimi występami uświetniała różnego rodzaju uroczystości. Straż sobieszyńska nie przerywa działalności w okresie okupacji niemieckiej.
Jednostka na przestrzeni lat zmieniła wyposażenie. W latach powojennych posiadała czterokołowy gumowy wóz konny z sikawką ręczną. Następnym w latach 1960-1969 był Lublin Gaz 53 przerobiony na samochód pożarniczy. W latach 1969 – 1985 na stanie jednostki był Żuk a od 1985 r. Stary 25. W 2013 r. przy pomocy Urzędu Gminy w Ułężu jednostka otrzymała samochód ratowniczo-gaśniczy Star 266 po karosażu.
Pod koniec lat sześćdziesiątych na miejscu starej przedwojennej drewnianej strażnicy wybudowano Wiejski Dom Kultury, w którym oprócz Gromadzkiej Rady Narodowej, biblioteki publicznej swoją nowa siedzibę otrzymała OSP. Pomieszczenia OSP na przestrzeni lat ulegały modernizacji a ostatni częściowy remont garaży miał miejsce w 2013 r.
19 czerwca 1977 r. jednostka otrzymała sztandar, którego fundatorem byli mieszkańcy Sobieszyna.
Oprócz działalności ratowniczo-gaśniczej członkowie OSP od wielu lat pomagają i biorą czynny udział w różnego rodzaju uroczystościach państwowych oraz kościelnych – rokrocznie w straży przy grobie Chrystusa, w obchodach Bożego Ciała, odpustach parafialnych. Ustawicznie poszerzają swoje umiejętności. Uczestniczą w szkoleniach i dokształcają się w różnych formach, biorą udział w ćwiczeniach zgrywających.
W roku Jubileuszu 100-lecia Ochotnicza Straż Pożarna w Sobieszynie:
• posiada: remizę strażacką z dwoma boksami garażowymi, świetlicą, pomieszczeniem biurowym i gospodarczym; samochody gaśniczo-ratownicze Star 266 i Star 25 oraz niezbędne wyposażenie do działalności statutowej;
• zrzesza 51 członków, w tym czynnych 41 oraz 10 chłopców w MDP;
• posiada system alarmowania jednostki drogą radiową z Komendą Powiatową PSP w Rykach;