Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

9 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

Dostępność komunikacyjna

Na terenie Gminy Ułęż infrastruktura drogowa obejmuje 67,23 km w tym 39,4 km dróg powiatowych. Drogi asfaltowe stanowią około 73,27 %. Stan techniczny większości dróg należy uznać za zadowalający. W roku sprawozdawczym dokonano przebudowy 1,107 km dróg gminnych. Wydatki inwestycyjne poniesione na inwestycje drogowe stanowiły kwotę 1 338 490,66 zł i obejmowały koszty dokumentacji kosztorysowej niezbędnej do oraz nakłady na realizację przebudowy następujących dróg:

  1. Modernizacja ( przebudowa ) drogi dojazdowej w miejscowości Lendo Ruskie na odcinku 0,345 km została położona nawierzchnia tłuczniowa i asfaltowa.
  2. Przebudowa ciągu dróg gminnych o nr.119283L, 119296L, 119282L w m. Ułęż łącznie na odcinkach 730 mb, położona została położona nowa nawierzchnia asfaltowa, kanał technologiczny, oświetlenie drogowe , chodniki z kostki brukowej.

Mapa połączeń transportowych na podstawie mapy województwa GDDKiA:

Infrastruktura transportowa

Lotniska

Port Lotniczy w Lublinie – odległość 81 km Port Lotniczy w Radomiu – odległość 83 km

Drogi

Gmina Ułęż położona jest w sąsiedztwie Drogi Krajowej nr 48.

Kolej

Stacja kolejowa w Rykach – odległość 18 km. Stacja kolejowa w Dęblinie – odległość 23 km.

Komunikacja miejska

Gmina Ułęż nie posiada komunikacji miejskiej.

Komunikacja autobusowa

Regularne połączenia autobusowe w Gminie Ułęż wykonuje Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rykach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ulicy Warszawskiej 7/9, 08-500 Ryki

Infrastruktura wodociągowa:

Infrastruktura techniczna gminy wymaga modernizacji i rozbudowy. Gospodarka wodno-ściekowa nie jest do końca uregulowana. Konsekwentne decyzje w sprawie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej podjęte w 2021skutkują zwiększeniem tempa prac w tej dziedzinie zarządzania.

W 2021 roku długość sieci wodociągowej uległa zwiększeniu o 0,760 km i wynosi łącznie 51,67 km.

 Stopień zwodociągowania Gminy wynosi około 97 %.

W 2021 roku realizowany był projekt pn.,, Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Ułęż i Sarny wraz z wymianą wodomierzy na terenie gminy Ułęż”.

W ramach realizacji w/w projektu wymieniono 1000 sztuk wodomierzy wraz z systemem elektronicznym umożliwiającym zdalny odczyt zużycia wody.

Infrastruktura     telekomunikacyjna      w       tym      łączność  z       Internetem szerokopasmowym:

Na terenie gminy od 2019 roku realizowany jest projekt budowy otwartej sieci światłowodowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Obecnie, bardziej niż kiedykolwiek Internet jest częścią naszego życia. Wpływa nie tylko na komunikację czy rozrywkę, ale także wspiera edukację, umożliwia pracę zdalną czy opiekę medyczną.

Światłowód realizowany w ramach POPC działa na zasadzie otwartej sieci. Dzięki współdzieleniu jej pomiędzy dostawcami usług , przy użyciu jednego przyłącza można korzystać z usług różnych dostawców usług telekomunikacyjnych.

Maksymalna przepustowość przyłączeniowa – do 1Gb/s.

Aktualnie, mieszkańcy większości miejscowości na terenie gminy Ułęż mają możliwość przyłączenia się do sieci światłowodowej korzystając z oferty wybranego dostawcy.