Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

2 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

Ustawa antysmogowa wchodzi w życie!

Smog to efekt równoczesnego wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych i dużego zanieczyszczenia powietrza. W jego skład wchodzą: pyły zawieszone PM 2,5 i PM 10, para wodna, tlenki azotu i węgla oraz dwutlenek siarki.

Tzw. uchwała antysmogowa, czyli uchwała Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa lubelskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw  została uchwalona 19 lutego 2021 roku.

Uchwała zakłada stopniową wymianę przestarzałych, „trujących” instalacji o mocy mniejszej niż 1 MW. Te najgorsze, bezklasowe i klasyfikowane do 1 i 2 klasy mają zostać wymienione do 2024 roku. Do 1 stycznia 2030 roku wszystkie kotły na paliwa stałe będą musiały spełniać wymagania w zakresie sezonowej sprawności i emisji zanieczyszczeń określone w rozporządzeniu komisji UE 2015/1189. 

Ważniejsze zapisy z uchwały „antysmogowej”: 

  1. Terminy wymiany instalacji: 

o    1 stycznia 2024 r. – kotły bezklasowe i instalacje klas 1 i 2 wg normy PN-EN 303-5:2002;

o    1 stycznia 2027 r. – instalacje klas 3 i 4 wg normy PN-EN 303-5:2012;

o    1 stycznia 2030 r. – instalacje klasy 5 wg ww. normy.

  1. Zakazuje się stosowania następujących paliw:

o    miałów i mułów węglowych, flotokoncentratów oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem;

o    węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem;

o    węgla kamiennego, który nie spełnia któregokolwiek z wymagań określonych prawem, oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem;

o    biomasy, której wilgotność przekracza 20%.

  1. Zakazuje się użytkowania instalacji na paliwo stałe w nowo budowanych budynkach mających dostęp do sieci ciepłowniczej lub gazowej (po 1 maja 2021 r.).
  2. Ograniczenia i zakazy dotyczą podmiotów eksploatujących instalacje.
  3. Ograniczenia i zakazy obejmują cały rok kalendarzowy.

Źródło: Powiat Lubelski