Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

3 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

Szkolnictwo regionalne

Na terenie gminy Ułęż funkcjonują 2 szkoły podstawowe -Publiczna Szkoła Podstawowa w Białkach Dolnych, Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sobieszynie oraz 2 szkoły średnie- Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w ZSO w Sobieszynie oraz Zespół Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie (Brzozowej).

Zespół Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie (Brzozowej)

Przy szkołach podstawowych funkcjonują 2 oddziały przedszkolne: przy PSP w Białkach Dolnych 1 grupa oraz przy ZSO w Sobieszynie: 2 grupy młodsze i 1grupa starsza .

Grupy młodsze w I półroczu 2021 mieściły się w Ułężu, a od 2. półrocza zostały przeniesione do głównej siedziby szkoły z uwagi na przebudowę i modernizację Gminnego Ośrodka Kultury w Ułężu.

Wg stanu na 2021 r. 5-ciu nauczycieli uzyskało awans zawodowy: 2 nauczycieli na stopień nauczyciela kontraktowego (ZSO i PSP w Białkach Dolnych), 2 nauczycieli (ZSOi PSP) na stopień nauczyciela mianowanego oraz 1 nauczyciel ZSO uzyskał stopień nauczyciela dyplomowanego. W tabelach ujęte są etaty nauczycieli przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach dla poratowania zdrowia, urlopach bezpłatnych oraz nauczycieli wspomagających pracę z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W szkołach odbywała się nauka języka obcego – języka angielskiego, a dodatkowego języka niemieckiego– uczyło się 57 uczniów ( kl. VII-VIII). Do jednej klasy (oddziału) uczęszczało w 2021 r. średnio 10,69 uczniów. Najliczniejszą była w ZSO w Sobieszynie – VII kl. – 17 uczniów , najmniejszą kl. VI w PSP w Białkach Dolnych– 2 uczniów w klasie. W roku 2021 – 15 uczniów objętych było specjalną organizacją kształcenia w tym 1 uczeń korzystał z nauczania indywidualnego.

Szkolnictwo zawodowe – szkoły branżowe i technika

Liczba szkół zawodowych (w powiecie ryckim): 3

Liczba uczniów w szkołach zawodowych (w powiecie ryckim): 350 osób

Struktura szkolnictwa zawodowego wg kierunków kształcenia:

W powiecie ryckim znajdują się 3 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 14 oddziałach uczyło się 342 uczniów (97 kobiet oraz 245 mężczyzn).

Szkolnictwo wyższe

Na terenie Powiatu Ryckiego istnieje rozbudowana sieć instytucji oświatowych. Absolwenci szkół gimnazjalnych mają zapewnione doskonałe warunki do nauki w dziewięciu szkołach ponadgimnazjalnych, oferujących nowoczesne profile kształcenia. Dla sześciu z nich organem prowadzącym jest Powiat Rycki.

W Dęblinie i w Rykach funkcjonują również szkoły wyższe, kształcące studentów z obszaru całego kraju. Najdłuższą tradycję posiada Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie, zwana

„Szkołą Orląt”, kształcąca zarówno specjalistów wojskowych jak i cywilnych. Natomiast w Rykach funkcjonuje Lubelska Szkoła Wyższa, której tradycje sięgają roku 1997.

Na terenie Powiatu funkcjonują także szkoły niepubliczne dla dorosłych oraz dwie poradnie psychologiczno-pedagogiczne w Rykach i w Dęblinie.