Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

5 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

“Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (Moduł 1 i 2)

ZADANIE DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA W ROKU 2023

Wieloletni rządowy program ”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (Moduł 1 i 2)

Dofinansowanie 51 000,00 zł

Całkowita wartość 63 750,00 zł

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.