Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

1 Gość Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

Selektywna zbiórka odpadów

Odpady przyjmowane w PSZOK-u:

  • chemikalia,
  • zużyte baterie, akumulatory, świetlówki,
  • kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
  • odpady budowlane i rozbiórkow
  • szkło budowlane,
  • zużyte opony od samochodów osobowych (4 sztuki rocznie),
  • ceramika (porcelana, naczynia typu arco, doniczki),
  • odpady medyczne, przeterminowane lekarstwa, igły, strzykawki.

W/w odpady należy dostarczyć posegregowane własnym transportem po ustaleniu indywidualnego terminu pod numerem tel. 81 866 70 28 wew. 35

Elektroodpady

Wielkogabarytowy kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny tj. lodówki, zamrażarki, pralki, kuchenki, zmywarki, należy dostarczyć własnym transportem po ustaleniu indywidualnego terminu pod numerem tel. 81 866 70 28 wew. 35

Przeterminowane lekarstwa

Należy przekazać do odbioru poprzez ich umieszczenie w specjalnych oznakowanych pojemnikach znajdujących się w aptekach na terenie Gminy. Do pojemników nie należy wrzucać ulotek informacyjnych, zbiorczych opakowań lub innych odpadów komunalnych.