Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

4 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

Selektywna zbiórka odpadów

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Gmina Ułęż prowadzi Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) pod adresem Ułęż dz. ew. 163/14.

PSZOK czynny jest w poniedziałki w godzinach od 8:00 do 16:00 z wyjątkiem dni wolnych od pracy.

Z PSZOK mogą korzystać mieszkańcy nieruchomości położonych na terenie gminy Ułęż, dla których została złożona deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Do PSZOK przyjmowane są w ramach miesięcznej opłaty ujętej w deklaracji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości odpady następujących frakcji:

 • odpady przeterminowanych leków i termometry rtęciowe
 • odpady środków chemicznych, farb, lakierów, przepracowanych olejów oraz opakowań po nich
 • odpady baterii i akumulatorów
 • odpady niebezpieczne
 • odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • odpady wielkogabarytowe (meble, dywany, krzesła)
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne pochodzące z drobnych remontów, wykonanych we własnym zakresie z limitem 150 kg rocznie z gospodarstwa domowego, z podziałem na poszczególne rodzaje odpadów:
  • odpady z gruzu betonowego oraz ceglanego,
  • elementy ceramiki sanitarnej, płytki ceramiczne,
  • stolarka okienna i drzwiowa bez szyb, parkiety, boazerie,
  • szkło, szyby okienne, lustra.
 • zużyte opony z limitem 8 sztuk rocznie z nieruchomości wskazanej w deklaracji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • odpady nie kwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i przeprowadzania monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek;
 • odpady tekstyliów i odzieży od dnia 1 stycznia 2025 r.

Do PSZOK nie będą przyjmowane następujące odpady:

 • odpady z nieruchomości, dla których nie została złożona deklaracja;
 • szyby samochodowe;
 • części samochodowe;
 • zmieszane odpady komunalne;
 • materiały zawierające azbest;
 • odpady w opakowaniach cieknących, uszkodzonych w stopniu powodującym wyciek substancji znajdujących się wewnątrz tego opakowania;
 • odpady pochodzące z działalności przemysłowej, działalności gospodarczej lub likwidacji takiej działalności.

Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

Punkt Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych w Ułężu

Ułęż dz. ew. nr. 163/14

Czynny w każdy poniedziałek w godz. 8.00-16.00, z wyjątkiem dni wolnych od pracy.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można również przekazać Podmiotom odbierającym wpisanym do Rejestru działalności Regulowanej na terenie Gminy Ułęż.

Nie gromadź zepsutych i niepotrzebnych urządzeń w domu. Oddaj je do punktów zbiórki, aby materiały w nich zawarte mogły być odzyskane jak najszybciej.
Nie demontuj samodzielnie zepsutego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.  Możesz spowodować duże zagrożenie dla siebie i dla środowiska, z uwagi na szkodliwe substancje zawarte w tego typu sprzętach.
Jeżeli jest to możliwe staraj się naprawiać zepsute urządzenia. Zorientuj się gdzie w twojej okolicy znajdują się punkty naprawy sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Jeżeli naprawa będzie możliwa, możesz bardzo dużo zaoszczędzić w porównaniu do ceny nowego sprzętu, a i środowisko naturalne będzie ci wdzięczne.