Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

3 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ułęż – etap II

Informujemy mieszkańców gminy Ułęż, iż długo wyczekiwana inwestycja budowy oświetlenia ulicznego w miejscowościach Sobieszyn, Ułęż, Białki Dolne, będzie realizowana.

Powstanie nowoczesne energooszczędne oświetlenie uliczne, na słupach oświetleniowych zamontowanych zostanie  49 szt. lamp typu LED. W celu ograniczenia zużycia prądu lampy ledowe będą zaprogramowane na redukcję mocy po godz. 22 00.

Oświetlenie uliczne powstanie w miejscach wielokrotnie zgłaszanych przez mieszkańców jako miejsca niebezpieczne dla niechronionych uczestników ruchu drogowego, czyli pieszych.


Wykonawcą oświetlenia jest   firmą Lenali Solutions z Łukowa. Inwestycja ma być
wykonana do końca maja 2023 r.Koszt zadania pt. „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ułęż – etap II”  to kwota 518 672,55 zł. Inwestycja jest współfinansowana w ramach Osi priorytetowej 5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.5 promocja niskoemisyjności RPO WL na lata 2014-2020.

Uroczyste przekazanie umowy panu Rafałowi Bracha – Prezesowi firmy Lenali Solution.