Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

22 Gości Online
2 Gości Przegląda tą stronę.
Users: 1 Gość, 1 Bot

Projekty unijne

Projekt pn: “Budowa elektronicznej administracji w gminie wiejskiej Ułęż” realizowany w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Oś Priorytetowa IV -Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo Informacyjne. Kategoria II: Infrastruktura teleinformatyczna oraz system usług na poziomie lokalnym.

Całkowita wartość projektu: 313 139,24 PLN
Kwota dofinansowania: 253 504,00 PLN

Głównym celem realizacji projektu był rozwój elektronicznej administracji w Gminie Ułęż
Cele szczegółowe:
– budowa sieci LAN oraz wydzielonej sieci energetycznej
– wprowadzenie systemu bezpieczeństwa danych oraz zabezpieczenie infrastruktury technicznej

– wdrożenie technologii pozwalającej na przesyłanie głosu za pomocą łącz internetowych

– wdrożenie i integracja aplikacji wspierających elektroniczne procedury urzędowe

– budowa infrastruktury umożliwiającej udostępnienie sieci Internet i usług sieci LAN interesantom Urzędu

Zakupiony sprzęt:

– 13 sztuk komputerów stacjonarnych
– 13 sztuk monitorów

– 1 urządzenie wielofunkcyjnych A3/ duplex /sieć

– 1 urządzenie wielofunkcyjnych A4/kolor /duplex /sieć

– 2 urządzenia wielofunkcyjne A4/duplex

– 1 drukarka laserowa A4 /duplex/

– 1 sztuka skanera z podajnikiem ADF

Zakupione oprogramowanie komputerowe:

– 10 sztuk pakietu aplikacji biurowych w wersji Standard

– 3 sztuki pakietu aplikacji biurowych w wersji Professional

– system operacyjny dla serwera

– oprogramowanie OCR

– oprogramowanie antywirusowe do serwera

Budowa Elektronicznego Urzędu (eURZĘDU)
w ramach realizacji przedsięwzięcia z zakresu społeczeństwa informacyjnego w Gminie Ułęż, zaplanowano wprowadzenie rozwiązań bazujących na elektronicznej wymianie dokumentów i spraw urzędowych. Na tym etapie przewidziano w szczególności:

– zakup programu geodezyjnego do przeglądania i ewidencji map

– wprowadzenie systemu elektronicznego obieg dokumentów

– integracje elektronicznej skrzynki podawczej z obiegiem dokumentów

– integracje systemu elektronicznego urzędu oraz przeszkolenie pracowników z obsługi systemu e-urząd

Wyposażenie Urzędu Gminy w podpisy elektroniczne:

W ramach projektu zostało zakupionych 8 sztuk podpisów elektronicznych wraz z oprogramowaniem i czytnikiem do kart kryptograficznych

Wdrożenie systemów bezpieczeństwa:

W ramach polityki bezpieczeństwa na styku sieci LAN i Internetu został zainstalowany Firewall, który będzie chronił sieć wewnętrzną przed nieautoryzowanym dostępem z zewnątrz.

Na serwerze zostanie zainstalowane oprogramowanie antywirusowe dedykowane dla serwera

Wdrożenie systemu telefonii internetowej VoIP:
W celu obniżenia kosztów ponoszonych przez Urząd z Budowa elektronicznej administracji w gminie wiejskiej Ułęż rachunków telefonicznych , zaplanowano wprowadzenie bramki telefonii internetowej w systemie VoIP. Centrala VoIP została umieszczona w węźle sieci LAN, gdzie w szafie dystrybucyjnej zbiegają sie wszystkie łącza nowo wybudowanej sieci LAN Urzędu

Przewidywane korzyści:

-zwiększona wydajność pracy i przepływu dokumentów

-zabezpieczenie danych przed atakami z Internetu i sieci lokalnej

-przyśpieszona praca nad dokumentami i sprawami w Urzędzie Gminy

-eliminacja przypadków zgubienia dokumentów

-wzrost zadowolenia mieszkańców wynikający z mniejszej liczby wizyt u Urzędzie

-zapewnienie poufności danych