Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

8 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

Gospodarka

Gmina Ułęż jest gminą wiejską i jednym z najbardziej powszechnych rodzajów aktywności gospodarczej na jej terenie jest rolnictwo. Na obszarach wiejskich żyje i pracuje ok. 40% populacji kraju, ponadto są one miejscem rekreacyjnym.

Użytki rolne zajmują powierzchnię około 4811 ha, w tym grunty orne stanowią powierzchnię 3811 ha, sady 82 ha, łąki i pastwiska 918 ha, lasy i grunty leśne 1992 ha, wody 549 ha oraz pozostałe grunty i nieużytki 995 ha. Z informacji opartych na planie zagospodarowania przestrzennego województwa lubelskiego, średnia wartość jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej dla gminy Ułęż wynosi 65,1, przy średniej dla województwa lubelskiego 74,1 i dla kraju 66,6. Użytki rolne zajmują powierzchnię około 4811 ha w tym grunty orne stanowią powierzchnię 3811 ha, sady 82 ha, łąki i pastwiska 918 ha, lasy i grunty leśne 1992 ha, wody 549 ha oraz pozostałe grunty i nieużytki 995 ha.

Według danych z Powszechnego Spisu Rolnego z 2020 roku, realizowanego przez Główny Urząd Statystyczny na terenie gminy Ułęż znajduje się 488 gospodarstw rolnych, z czego 99% to gospodarstwa indywidualne. Większość to gospodarstwa o małym areale od 1 do 5 hektarów. Raport o stanie Gminy Ułęż za 2021 r. 11 Na terenie gminy Ułęż według danych BDL GUS w 2021 r. jest 235 podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON, o 16,91% więcej w porównaniu do 2017 roku. Dokonując analizy liczby podmiotów gospodarczych w latach 2017-2021 ich liczba uległa nieznacznym wahaniom. Uwzględniając rolniczy charakter gminy, liczba podmiotów gospodarczych, a także ich wielkość i rodzaj działalności (PKD 2007) jest inny w porównaniu do gmin miejsko- wiejskich oraz miejskich.