Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

1 Gość Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

Odpady komunalne

Właściciel nieruchomości ma obowiązek na własny koszt wyposażyć nieruchomość w pojemnik na odpady komunalne (pozostałości po segregacji lub zmieszane) i dostosować jego wielkość do ilości osób zamieszkujących nieruchomość. Worki do segregacji w budownictwie jednorodzinnym dostarcza firma odbierająca odpady, natomiast pojemniki do segregacji w budownictwie wielorodzinnym zapewnia gmina.

Od 1 stycznia 2018 r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r., poz. 19), obowiązują nowe zasady segregacji odpadów komunalnych.

Nowe przepisy wprowadzają we wszystkich gminach model selektywnego zbierania odpadów „u źródła” w podziale na pięć frakcji oraz określają kolorystykę pojemników.

Odbiór i transport odpadów komunalnych

Odbiorem i transportem odpadów komunalnych zajmuje się firma

P.H.U. EKO-TRANS Cezary Kubacki

Wielkie 90

1-143 Abramów

tel./fax. 81 852 90 35

e-mail: phu.ekotrans@wp.pl

Zagospodarowanie odpadów komunalnych

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Puławach – Zakład Usług Komunalnych w Puławach, ul. Dęblińska 2.