Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

6 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

Zachęty lokalne

  1. Asystowanie inwestorom w niezbędnych procedurach administracyjnych i prawnych na poziomie gminy – pomoc w uzyskaniu potrzebnych zaświadczeń (również tych na szczeblu powiatowym);
  2. Oferowanie szybkiego dostępu do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego inwestycji;
  3. Udzielanie wszechstronnej pomocy w znalezieniu odpowiednich lokalizacji, zgodnej z oczekiwaniem inwestora oraz partnerów i poddostawców;
  4. Oferowanie opieki poinwestycyjnej dla firm (wspieramy także firmy, które już działają na terenie gminy, poprzez utrzymywanie z nimi stałego kontaktu i pomoc w rozwiązywaniu bieżących kłopotów związanych w działalnością na terenie gminy);
  5. Organizowanie w razie potrzeby wizyt lokalizacyjnych na terenie gminy;
  6. Informowanie o zachętach inwestycyjnych udzielanych m.in. przez Urzędy Pracy, SSE;
  7. Utrzymywanie kontaktu z przedsiębiorcami;
  8. Popularyzowanie informacji o możliwości uczestnictwa w szkoleniach oraz pozyskania środków zewnętrznych na rozwój działalności;
  9. Pomoc w kontaktach z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (Starostwo Ryckie i in.);
  10. Określenie możliwości rozwoju oferty lokalizacyjnej gminy np. poprzez inwestycje gminne, przyłączanie nowych gruntów (współpraca z innymi właścicielami lub długofalowe planowanie wykupu).