Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

5 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

Informacja o zakończonym projekcie „Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 119282L, 119283L, 119296L w miejscowości Ułęż”

Dofinansowano z Państwowych Funduszy Celowych.

W dniu 10 listopada 2021 r.  zakończono prace odbiorowe niniejszego zadania i oddano do użytkowania.
Łączny koszt przebudowy: 1 216 549,34 złotych.
Koszt kwalifikowalny zadania: 1 198 170,59 złotych.
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 599 085,00 złotych.
Zakres rzeczowy:

1. Droga gminna nr 119282L o dł. 106 mb.
Wykonano:
– jezdnię z betonu asfaltowego wraz z jej poszerzeniem z 4,5 m do 5,0 m
– pobocza obustronne z kruszywa łamanego szerokości 0,75 m o długości  106 mb,
– odwodnienie liniowe,
– palisadę betonową o dł. 40 mb.

2.Droga gminna nr 119283L o dl. 276 mb.
Wykonano:
– jezdnię z betonu asfaltowego o szer. 5,0 m.
– pobocza obustronne z kruszywa łamanego szerokości 0,75 m o długości  276 mb,
– odwodnienie liniowe.

3.Droga gminna nr 119296 o dł. 380 mb
Wykonano:
– jezdnię z betonu asfaltowego o szer. 5,0 m.,
– pobocza obustronne z kruszywa łamanego szerokości 0,75 m  o długości  380 mb.,
– odwodnienie liniowe,
– chodnik  z kostki brukowej, odsunięty od jezdni:
• szerokość – 1,5 m,
• długość   – 240 m,
• usytuowanie – prawa strona drogi.
Wykonano oświetlenie drogowe LED w ciągu wszystkich 3 dróg, montując 20 szt. latarni.
Wykonano kanał technologiczny z rur HDPE o łącznej dł. 779 mb. Wykonano oznakowanie pionowe i poziome  dróg.


W załączeniu fotografie ciągu dróg po oddaniu zadania do użytkowania.