Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

5 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

Poprawa dostępności pionowej budynku ZSO w Sobieszynie – postępowanie przetargowe

Na platformie e-zamówienia zamieszczone zostało, pod poniższym linkiem, postępowanie przetargowe na Rozbudowę Budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sobieszynie o windę zewnętrzną w ramach zadania pn. „Poprawa dostępności pionowej budynku ZSO w Sobieszynie”.

Postępowanie oraz potrzebne dokumenty dostępne są pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-547ca26c-7c86-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na rozbudowie budynku o windę zewnętrzną w szybie.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
– budowę dźwigu zewnętrznego dla niepełnosprawnych przy budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sobieszynie, w celu poprawy dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami i spełnienie wymogów dostępności poprzez prowadzenie robót budowlanych, w postaci:
-robót demontażowych, rozbiórkowych i wyburzeniowych,
-robót ziemnych;
-robót budowalnych (wykonanie zewnętrznego szachtu windy, elementów konstrukcyjnych);
-montaży (m.in. montaż dźwigu osobowego windy, instalacji wewnętrznych);
-robót wykończeniowych;
-zagospodarowania terenu.

Termin składania ofert: 22 listopada 2023 r. godz. 10:00
Wykonawca jest związany ofertą 21.12.2023 r.