Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

4 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

Dane kontaktowe

Sekretariat Urzędu Gminy 818667028 gmina@gminaulez.eu
Wójt Gminy Ułęż 818667028 wew. 32 wojt@gminaulez.eu
Zastępca Wójta Gminy Ułęż 818667028 wew. 41 zastepca@gminaulez.eu
Sekretarz Gminy Ułęż 818667028 wew. 34 sekretarz@gminaulez.eu
Skarbnik Gminy Ułęż 818667028 wew. 36 skarbnik@gminaulez.eu
Referat Finansowy 818667028 wew. 33 podatki@gminaulez.eu
Referat Komunalny 818667028 wew. 46 pdlugoszek@gminaulez.eu
Urząd Stanu Cywilnego 818667028 wew. 37 usc@gminaulez.eu
Centrum Usług Wspólnych 818667028 wew. 42, 43 cuw@gminaulez.eu
Zarządzanie Kryzysowe 818667028 wew. 39 dwawerek@gminaulez.eu
Gospodarka odpadami, ochrona środowiska, ochrona przyrody 818667028 wew. 35 jkrawczak@gminaulez.eu
Opłaty komunalne i czynsze 818667028 wew. 35 kpastuszka@gminaulez.eu
Infrastruktura techniczna, zagospodarowanie przestrzenne, inwestycje 818667028 wew. 38 ukropopek@gminaulez.eu
Gospodarka nieruchomościami, działalność gospodarcza, rolnictwo, leśnictwo 818667028 wew. 38 rbienczak@gminaulez.eu
Informatyk 818667028 wew. 37 informatyk@gminaulez.eu
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 818667028 wew. 44, 45 gops@gminaulez.eu
Gminna Biblioteka Publiczna w Ułężu818667036biblioteka@gminaulez.eu
Gminny Ośrodek Kultury w Ułężu818667036dyrekcjagoku@gmail.com