Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

2 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

OSP Ułęż

Ochotnicza Straż Pożarna w Ułężu

KRS – 0000043132

NIP – 506 000 62 85

Regon – 430785873

Siedziba:

Ułęż 102

08-504 Ułęż

Nr konta: 15 8724 0005 2011 1100 5638 0001

e-mail: ospulez@o2.pl

tel. 781 662 090

Zarząd:

  1. Gągała Rafał – Gospodarz
  2. Piotr Kulikowski – Prezes
  3. Król Marzena Joanna – Sekretarz
  4. Kulik Izabela Marta – Skarbnik
  5. Grudka Artur – Wiceprezes – Naczelnik
  6. Chadaj Piotr – Zastępca Naczelnika

Jednostka założona została w 1924 roku. Początki działalności były trudne. Na wyposażenie składał się beczkowóz garażowany w baraku. Do dyspozycji druhów był też wóz konny należący do jednego z członków. Pierwszą sikawkę odkupiono za środki zgromadzone ze składek członkowskich od szkoły rolniczej.

Po niedługim czasie na wyposażenie włączono wóz, który ułęscy druhowie samodzielnie wykonali. Później dzięki wsparciu powiatu udało się pozyskać drugą sikawkę i beczkowóz. Tak docieramy do czasów okupacji hitlerowskiej. Z tym okresem wiąże się historia porzuconego przez Niemców w pobliżu remizy wyeksploatowanego Forda. Strażacy mieli nadzieję, że będą mogli wykorzystać samochód w swojej służbie. Szybko okazało się jednak, że auto jest niesprawne a liczne próby naprawy zakończyły się niepowodzeniem. Wkrótce pojazd przepadł. Po wojnie pozostały jedynie: wóz konny, sikawki, bosaki, tłumice i drabina Szczerbowskiego. Ze straży pożarnej w Puławach druhowie otrzymali jeszcze motopompę, której nadano imię Agata.

W sierpniu 1955 roku ułęskim druhom przychodzi mierzyć się z pierwszym większym pożarem, w wyniku którego doszczętnemu spaleniu uległa niemal cała zabudowa. W działaniach wykorzystali oni strażacką sikawkę i motopompę. Prawdziwy rozkwit przypada na drugą połowę lat 50` i lata 60`. Ochotnicy otrzymują do dyspozycji samochód Star 25 z Zawodowej Straży Pożarnej w Rykach. To sprawia, że OSP w Ułężu jest najlepiej wyposażoną jednostką w powiecie. Wóz otrzymał wtedy imię Florian. Druhowie odnosili liczne sukcesy w zawodach sportowo-pożarniczych. Niestety, to co dobre nie trwa wiecznie. W pewnym momencie w szeregach OSP następuje załamanie skutkujące utratą samochodu bojowego.

Sytuacja na krótko stabilizuje się pod koniec lat 60`. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców możliwe było ukończenie budowy domu strażaka. Połowa lat 70` przynosi kolejny – trwający 20 lat – kryzys w działalności jednostki. Członkowie podejmowali jeszcze starania o nadanie sztandaru, jednak motywacja do działań słabła.

 

Jednostkę udało się reaktywować w 1996 roku. Wówczas ufundowany został sztandar. Strażacy na akcje jeździli prywatnym żukiem należącym do jednego z druhów. W 2003 roku dzięki staraniom Komendanta Gminnego OSP, Wójta i Rady Gminy Ułęż udało się pozyskać pożarniczego żuka, który służy druhom do dziś.

Z każdym rokiem w ułęskiej strażnicy przybywa sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia działań ratowniczych. Na wyposażeniu są już: motopompa szlamowa, motopompa pływająca i motopompa pożarnicza PO-5. Ponadto agregaty prądotwórcze, pilarki łańcuchowe do drewna , przecinarka do stali i betonu, wentylator oddymiający, zestaw hydrauliczny LUKAS a także zestaw ratownictwa medycznego z torbą PSP-R1, deską ortopedyczną i szynami ortopedycznymi. Są również radiotelefony i podstawowy sprzęt gaśniczy. Druhowie posiadają skompletowane ubrania specjalne typu Nomex, hełmy m-ki Calisia, buty specjalne typu Oficer, a także ochronne rękawice FireMax. Szybkie i sprawne alarmowanie jednostki zapewnia  system selektywnego powiadamiania.

W 2016 roku przed budynkiem remizy stanęła figurka Św. Floriana, dzieło miejscowego rzeźbiarza p. Jana Noworolnika

Ciągły rozwój potencjału sprzętowego sprawia, że na żuku – jedynym samochodzie jaki znajduje się na wyposażeniu OSP – zaczyna brakować miejsca. Druhowie marzą o pozyskaniu samochodu, który będzie miał zbiornik na wodę. Kilkuletnie starania przynoszą efekt. Pod koniec 2016 roku, dzięki wsparciu władz Gminy Ułęż, do jednostki trafił średni samochód gaśniczy Volvo FL614 (GBA 1,8/20) ze szwedzką zabudową pożarniczą. W grudniu 2019 roku jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Na dzień dzisiejszy Ochotnicza Straż Pożarna w Ułężu liczy 36 członków, spośród których 26 ukończyło kurs podstawowy uprawniający do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Kurs ratownictwa technicznego ukończyło 10 druhów, kurs dowódców OSP 8 druhów, kurs naczelników 3 druhów, kurs kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego 10 druhów, kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy 9 druhów. Wśród strażaków są również zawodowi ratownicy medyczni, których wiedza oraz zdobyte doświadczenie przekładają się na sprawność i skuteczność podejmowanych działań ratowniczych

Każdego roku strażacy z Ułęża są wielokrotnie dysponowani przez Stanowisko Kierowania KP PSP w Rykach do pożarów (dominują pożary traw, młodników lasów), licznych zdarzeń drogowych (na przebiegającej w pobliżu dk-48, jak również na drogach lokalnych) oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń, na ogół spowodowanych groźnymi zjawiskami atmosferycznymi.

Oprócz działalności interwencyjnej druhowie aktywnie uczestniczą w życiu lokalnej społeczności poprzez udział w uroczystościach religijnych, państwowych i strażackich. Przy jednostce istnieje również sekcja historyczna , która demonstruje dawne gaszenie pożarów przy różnych uroczystościach oraz jubileuszach.