Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

3 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Ułężu

Dyrektor: Marzena Król

GMINNY OŚRODEK KULTURY I
BIBLIOTEKA W UŁĘŻU

Ułęż 173

08-504 Ułęż

NIP: 5060126049

REGON: 528200517

tel. 81 8667038

e-mail: bibl.ulez@wp.pl

Uchwałą Rady Gminy Ułęż Nr XIX/100/16 z dnia 28 października 2016 r. utworzono samorządową instytucję kultury pod nazwą: Gminna Biblioteka Publiczna w Ułężu, która rozpoczęła swoją działalność z dniem 1 stycznia 2017r.

Celem działania GBP jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych lokalnej społeczności oraz upowszechnianie wiedzy i rozwój kultury.

Do zakresu działań należy:

– gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i konserwacja zbiorów bibliotecznych z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,

– udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie do domu, prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem szczególnych potrzeb młodzieży uczącej się,

– prowadzenie działalności informacyjnej oraz popularyzacja książki i czytelnictwa,

– współdziałanie z bibliotekami innych sieci, szkołami, instytucjami kultury i organizacjami w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności lokalnej,

– analizowanie potrzeb czytelniczych, doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej,

– biblioteka może podejmować inne działania wynikające z potrzeb społeczności lokalnej,

– edukacja kulturalna poprzez prezentację w różnych formach sztuki i kultury polskiej, a także europejskiej,

– tworzenie do warunków rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie wiedzą i sztuką,

– organizowanie różnorodnych form edukacji artystycznej, kulturalnej i naukowej dla odbiorców wszystkich grup wiekowych,

– rozpoznawanie, rozwijanie i zaspokajanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych i intelektualnych mieszkańców,

– tworzenie warunków do podtrzymywania postaw patriotycznych i kultywowania tradycji,

– współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz kultury i sztuki