Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

4 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

Przebudowa dróg gminnych o numerach 119301L i 119302L w miejscowości Sobieszyn

Informacja o realizowanym projekcie “Przebudowa dróg gminnych o numerach 119301L i 119302L w miejscowości Sobieszyn”

Gmina Ułęż na podstawie zawartej umowy Nr 291 z dnia 30.kwietnia 2020 r.  i  Aneksu do umowy z dnia 10 lipca 2020 r. z Wojewodą Lubelskim pozyskała środki  z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 309 336,00 zł na dofinansowanie zadania pn. “Przebudowa dróg gminnych o numerach 119301L i 119302L w miejscowości Sobieszyn”.
Roboty rozpoczęto dnia 2 czerwca 2020 r. –  zakończono 31 sierpnia 2020 r.
Zakres robót obejmował  odcinek o łącznej długości 1254 mb.
Wykonano:
– na podbudowie tłuczniowej  jezdnię asfaltową o szerokości 4,0 m, gr. 8 cm
– 7 mijanek o długości 25 mb i szerokości 5 mb
– obustronne  pobocza z kruszywa łamanego 0-31,5 mm o szer. 0,75 m

Łączny koszt przebudowy : 441 909,01 złotych. Zadanie dofinansowane jest ze środków 
Funduszu Dróg Samorządowych Wojewody Lubelskiego w kwocie 309 336,00 zł.
Roboty wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Zwoleń.