Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

4 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w gminie Ułęż

Informacja o projekcie pn. “Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w gminie Ułęż” realizowanym z dofinansowaniem ze środków UE

Gmina Ułęż realizuje Projekt pn. „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w gminie Ułęż” dofinansowany   w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 Efektywność energetyczna  i gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.5.Promocja niskoemisyjności .

W dniu 25.11.2020 r. została zawarta umowa Nr RPLU.05.05.00-06-0046/19-00 pomiędzy Województwem Lubelskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Lubelskiego a Gminą Ułęż w formie współfinansowania UE oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa.

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej i bezpieczeństwa na obszarze gminy Ułęż.

W ramach projektu istniejące oprawy sodowe, żarowe i rtęciowe zostaną wymienione na energooszczędne oprawy LED. Łącznie zostanie zainstalowane 267 opraw oświetleniowych , w tym 229 podlegające wymianie oraz 38 nowych opraw zainstalowanych na nowo wybudowanych odcinkach sieci energetycznej w miejscowości Podlodówka , Ułęż i Sobieszyn.

Grupą docelową są mieszkańcy Gminy Ułęż. Zakres projektu wynika z aktualnego planu gospodarki niskoemisyjnej przyjętego UCHWAŁĄ Nr XII/60/15 Rady Gminy Ułęż z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: przyjęcia “Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ułęż na lata 2015-2020”.

W wyniku realizacji projektu nastąpi  spadek emisji gazów cieplarnianych – szacowany  na poziomie 156 Mg w ciągu roku. Ponadto zwiększy się bezpieczeństwo użytkowników dróg, nastąpi poprawa jakości życia mieszkańców Gminy oraz zwiększy się efektywność oświetlenia zewnętrznego.

Okres realizacji projektu od 2019-11-08 do 2022-12-31

*by obejrzeć zdjęcia w pełnym rozmiarze należy użyć PPM “Otwórz grafikę w nowej karcie”

Audiodeskrypcja