Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

3 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

Zgłaszanie kandydatów na członków Rad Powiatowych Lubelskiej Izby Rolniczej

REJESTRACJA KANDYDATÓW


do 4 września 2023 – zgłoszenie i rejestrowanie kandydatów na członków Rad Powiatowych LIR do Komisji Okręgowej

do 8 września 2023 – zgłaszanie kandydatów na członków Rad Powiatowych LIR do Komisji Okręgowej w dodatkowym naborze

Poniżej zamieszczamy wymagane dokumenty (zgodnie z Uchwałą nr 1/2023 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22.02.2023 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych) wraz załącznikami dla:

Kandydata na członka rady powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej / Pobierz >>

Kandydata osoby prawnej na członka rady powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej / Pobierz >>


W przypadku gdy zgłoszenia dokonuje osoba upoważniona przez kandydata dodatkowo załącza się: Pisemne upoważnienie do dokonania zgłoszenia, podpisane przez kandydata, z oznaczeniem imion, nazwiska i adresu zamieszkania oraz numer i seria dowodu osobistego osoby upoważnionej do dokonania zgłoszenia.

Jeżeli zgłoszenie kandydata dokonywane jest w imieniu osoby prawnej dodatkowo załącza się: dokument wystawiony przez władze osoby prawnej o ustanowieniu przedstawiciela tej osoby, zawierający nazwę i adres siedziby osoby prawnej, nazwę organu, który ustanowił przedstawiciela, oraz imiona i nazwisko oraz adres zamieszkania przedstawiciela, wydany najpóźniej na 3 miesiące przed terminem wyznaczonym jako termin wyborów.
Uzupełnione dokumenty kandydaci składają w celu rejestracji w siedzibie Komisji Okręgowej we właściwym okręgu wyborczym do dnia 4 września 2023 r.

Załączniki dla kandydata na członka rady powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej

Załączniki dla kandydata osoby prawnej na członka rady powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej