Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

4 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

Wybory do IR 2023

Wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych zostały wyznaczone na dzień
24 września 2023 r. (niedziela). Zgodnie z ww. pismem Prezesa KRIR, sporządzenie list
wyborców powinno nastąpić do dnia 24 sierpnia 2023 r. (czwartek), natomiast ich
udostępnienie do wglądu w siedzibie urzędu gminy, do dnia 25 sierpnia 2023 r. (piątek).).
Informuję Państwa, że sporządzenie spisu uprawnionych do udziału w głosowaniu jest
zadaniem zleconym gminie na podstawie art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r.
o izbach rolniczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 183).