Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

4 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

Modernizacja świetlicy w miejscowości Podlodówka

Informacja o projekcie pn. “Modernizacja świetlicy w miejscowości Podlodówka

Gmina Ułęż realizuje Projekt pn. “Modernizacja świetlicy w miejscowości Podlodówka dofinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Projekt obejmuje m.in.:
1. demontaż istniejącego pokrycia dachowego,
2. montaż nowych łat i kontr łat,
3. położenie folii,
4. montaż nowego pokrycia dachowego (ok. 189 m.kw),
5. obróbki blacharskie,
6. modernizacja włazu wejściowego na dach,
7. wymiana systemu rynnowego
8. remont komina
9. ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi,
10. montaż podbitki dachowej,
11. remont daszku nad wejściem do budynku (wymiana starego pokrycia, modernizacja słupów podtrzymujących).
Grupą docelową będą mieszkańcy gminy Ułęż.
Okres realizacji projektu: do 31.08.2021 r.
Koszt realizacji: 79950,00 zł (brutto)

W ramach projektu zakupiono również 40 sztuk krzeseł konferencyjnych oraz 10 sztuk stołów konferencyjnych za kwotę 8.228,70 zł (brutto). dostarczonych przez firmę Toniko- A. Czarnacka, ul. Kazury 24/28, 02-795 Warszawa.