Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

3 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

25 szt. Laptopów z projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” rozdane!

W dniu 27 kwietnia 2022 r. o godz. 14.00 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sobieszynie zostały podpisane umowy darowizny i Wójt Gminy Ułęż Pani Barbara Pawlak wręczyła sprzęt życząc licznie przybyłym Obdarowanym owocnego korzystania z laptopów do pogłębiania wiedzy, zdobywania nowych umiejętności  i poszerzania horyzontów. Prosiła o przestrzeganie procedury monitorowania i utrzymania efektów projektu w ciągu najbliższych dwóch lat oraz bezpiecznego i uważnego użytkowania otrzymanego sprzętu. Były pamiątkowe zdjęcia oraz uśmiech i zadowolenie Obdarowanych!

Natomiast kolejnym zadaniem Gminy Ułęż – Darczyńców jest rozliczenie otrzymanego wsparcia zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 1157/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1  Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczącą realizacji projektu  grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.