Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

4 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

OSP Korzeniów

Ochotnicza Straż Pożarna w Korzeniowie

KRS – 0000054237

NIP – 506 000 62 62

Regon – 4300785880

Siedziba:

Korzeniów 71

08-504 Ułęż

Nr konta: 50 8724 0005 2011 1101 0515 0001

tel. 661-323-321

Zarząd:

  1. Damian Wawerek – Prezes
  2. Roman Goluch – Wiceprezes/Naczelnik
  3. Szymon Szymański – Zastępca Naczelnika
  4. Pamela Poterek – Sekretarz
  5. Izabela Kulik – Skarbnik
  6. Zbigniew Prokopek – Gospodarz
  7. Szymon Kapusta – Członek Zarządu

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Korzeniowie powstała w 1958 r. Pierwszymi założycielami byli druhowie Wacław Kłak, Tadeusz Sulej, Henryk Leszek, Stanisław Opieka. Prezesem Straży został druh Leszek Henryk a naczelnikiem druh Tadeusz Sulej. Były to trudne czasy niemniej jednak w ciągu 10 – ciu lat od chwili założenia pobudowano remizę, która została oddana do użytku w 1968 roku. Przygotowania trwały kilka lat, ale remizę zbudowano  w ciągu 1-go roku. Fundusze na budowę remizy otrzymano w znacznym stopniu od Urzędu Gminy i Spółdzielni Usług Rolniczych w Ułężu, której przeważającym wkładem były usługi transportowe w pełnym zakresie zabezpieczające potrzeby budowy remizy. Znaczący wkład w budowę remizy wniosło Koło Gospodyń Wiejskich w Korzeniowie, kierowane przez Panią Władysławę Olek, które przeznaczyło wszystkie swoje oszczędności na ten cel. Pierwszym sprzętem, jakim dysponowała jednostka była motopompa M400 z kompletem węży, którą otrzymaliśmy z Komendy wówczas Powiatowej Zawodowej Straży Pożarnej w Rykach. W roku 1969 po rezygnacji z funkcji naczelnika OSP druha Tadeusza Suleja, wybrano nowego naczelnika, którym został druh Stanisław Szymański. W 1983 roku generalnie zmieniono zarząd OSP, w skład którego weszli jako prezes druh Tadeusz Janiszek i naczelnik druh Henryk Kłak. Pierwszym zadaniem, jakie postawił sobie nowy zarząd była rozbudowa remizy. W okresie tuż po zakończeniu stanu wojennego, nie było to zadanie łatwe. Jednak w 1984 roku, dzięki zaangażowaniu samych strażaków i społeczności wiejskiej rozpoczęto rozbudowę remizy. W 1992 roku z Urzędu Gminy w Ułężu jednostka otrzymała swój pierwszy samochód strażacki marki Żuk, który służył przez kilkanaście lat. W roku 2006  jednostce przekazano samochód pożarniczy marki Lublin II  którym jednostka dysponuje do dziś. Po śmierci druha prezesa Tadeusza Janiszka w roku 2016 wybrano nowy zarząd OSP w Korzeniowie  którym pokierował druh Damian Wawerek. Dzięki staraniom zarządu w roku 2018 pozyskano środki dzięki którym przeprowadzony został, remont i modernizacja budynku remizy. W roku 2019 jednostka otrzymała dofinansowanie z MSWiA oraz Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników które pozwoliło na zakup profesjonalnego sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Korzeniowie.