Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

4 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

    Gmina Ułęż informuje o trwającym naborze do projektu grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”.

Uprawnionymi do otrzymania nowego sprzętu komputerowego są  rodzice dzieci – uczniów od „0” do ostatniej klasy szkoły średniej, którzy zamieszkują naszą gminę, a dziadkowie lub pradziadkowie pracowali w PPGR w Podlodowie.

    Zainteresowane osoby muszą wypełnić stosowne Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego, które będzie podstawą do udziału w projekcie przez gminę i złożyć w Centrum Usług Wspólnych w Ułężu pok. Nr 12 , Ułęż 168, 08-504 Ułęż, tel. 818667916 w nieprzekraczalnym terminie do 29 października 2021 r.

Na każde dziecko w rodzinie trzeba złożyć odrębne oświadczenie.

Zgłoszenia składane po w/w terminie pozostaną nierozpatrzone.

Druki Oświadczenia oraz założenia projektu dostępne są na stronie internetowej https://www.gov.pl/web./cppc/wsparcie-ppgr – w dokumentacji konkursowej Załącznik nr 7 lub nr 8, natomiast w wersji papierowej w sekretariacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sobieszynie lub  w Centrum Usług Wspólnych w Ułężu .