Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

1 Gość Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

Poziomy recyklingu

Osiągnięty poziom recyklingu za 2020r.

 Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowiska określony w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania oraz sposobu ograniczania masy tych odpadów (Dz.U. 2017 r., poz. 2412) wynieść powinien w 2020 r. nie więcej niż 40%.

W Gminie Ułęż poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w roku 2020 został osiągnięty – wyniósł 0,0 %.

Poziom recyklingu – przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych papieru, szkła, metali, tworzyw sztucznych określony w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów , przygotowania do ponownego użycia  i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. 2016 r., poz. 2167)  w roku 2020 wynieść powinien nie mniej niż 40%.

W Gminie Ułęż poziom recyklingu przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: – papier, szkło, metal, tworzywa sztuczne został osiągnięty i wyniósł 78,41 %.

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych określony w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. 2016 r., poz. 2167) w roku 2020 wynosi 60 %.

W Gminie Ułęż poziom recyklingu odpadów inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe w roku 2020 został osiągnięty – wyniósł 89,26 % .