Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

11 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

Sport

Gminno-Szkolny Klub Sportowy w Ułężu podpisał umowę nr 2020.4032/10922/Sub.D/DS-KLUB/14/MKa o dofinansowanie realizacji zadania publicznego ze środków finansowych Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej polegającego na rozwijaniu sportu dzieci i młodzieży w ramach Programu „Klub”.

Termin realizacji zadania 22-06-2020 r.- 15.11.2020 r.

Na realizację niniejszego zadania GSKS otrzymał dofinansowanie w kwocie 10.000,00 zł.

W ramach programu dzieci i młodzież w wieku od 6 do 14 lat w licznie  31 osób  wzięło udział w darmowych zajęciach sportowych o profilu piłki nożnej.

Celem przystąpienia do programu jest:

1) Upowszechnienie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie liczby zajęć sportowych.

2) Zwiększenie poziomu aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym.

3) Poprawa sprawności fizycznej dzieci i młodzieży.

4) Rozwój umiejętności dzieci i młodzieży w wybranej dyscyplinie sportowej.

5) Kształtowanie u dzieci i młodzieży sportowej postawy.

6) Higiena osobista.

7) Zwalczanie nałogów.

8) Identyfikacja i rozwój talentów sportowych.

9) Zagospodarowanie dzieciom i młodzieży czasu wolnego od zajęć lekcyjnych.

10) Zakup niezbędnego sprzętu, który wpłynie na odpowiedni rozwój wychowanków i pomoże uatrakcyjnić zajęcia sportowe.

W ramach otrzymanego dofinansowania zakupiono:

– piłki treningowe rozmiar 4 i 5,

– znaczniki treningowe,

– znaczniki gumowe,

– pachołki,

– koła koordynacyjne,

– drabinki koordynacyjne,

– płotki koordynacyjne,

– inny drobny sprzęt sportowy