Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

6 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

OBWIESZCZENIE O WYNIKACH WYBORÓW NA CZŁONKÓW RAD POWIATOWYCH LUBELSKIEJ IZBY ROLNICZEJ

OBWIESZCZENIE O WYNIKACH WYBORÓW

NA CZŁONKÓW RAD POWIATOWYCH

LUBELSKIEJ IZBY ROLNICZEJ

Komisja Okręgowa nr 168 w Gminie Ułęż podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów kandydatów na członków rad powiatowych Lubelskiej Izby Rolniczej w Powiecie Ryckim w okręgu dwumandatowym nr 168 w Gminie Ułęż.

W w/w okręgu wyborczym wybiera się dwóch członków rady powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej.

W związku z tym, że liczba zgłoszonych kandydatów jest równa liczbie mandatów Komisja Okręgowa ogłasza wyniki wyborów rad powiatowych Lubelskiej Izby Rolniczej:

  1. Jacek Czesław Beczek, urodzony 03.03.1982 r.
  2. Wojciech Artur Gorzkowski, urodzony 02.08.1994 r.

Zgodnie z Uchwałą KRIR nr 1/2023 z dnia 22.02.2023 r. § 14 pkt 3 jeżeli w danym okręgu wyborczym w gminie w wyborach do rady powiatowej izby, zgłoszona liczba kandydatów jest równa liczbie mandatów wybieranych w danym okręgu wyborczym lub od niej mniejsza, głosowania nie przeprowadza się, a za wybranych członków rady powiatowej komisja okręgowa uznaje zarejestrowanych kandydatów, a odpowiednio pozostały mandat pozostaje nieobsadzony (…).