Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

5 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

CZYSTE POWIETRZE

Celem programu Czyste Powietrze jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Program skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Dotację można uzyskać na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe, na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

 Szczegółowe informacje nt. programu Czyste Powietrze dostępne są  na stronie internetowej programu: www.czystepowietrze.gov.pl  oraz na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska w Lublinie: www.wfos.lublin.pl w zakładce czyste powietrze.

Po więcej informacji dotyczących projektu kliknij tutaj

Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku od godziny 11:00 do godziny 15:00

W ramach funkcjonowania punktu informacyjno-konsultacyjnego Mieszkańcy mają możliwość uzyskania informacji o programie Czyste Powietrze, otrzymania materiałów informacyjnych i promocyjnych o Programie oraz uzyskania pomocy w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz wniosku o płatność.

Informacje o programie można uzyskać również telefonicznie:
– Infolinia programu „Czyste Powietrze”- 22 340 40 80,
– Biuro programu „Czyste Powietrze” w Lublinie – 81 561 21 61
– Punkt konsultacyjno-informacyjny w Urzędzie Gminy Ułęż – 81 86 67 028 wew.33

Dane liczbowe dotyczące stanu wdrażania Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Ułęż – stan na dzień 31.03.2024 r.:

 • liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie  – 115,
 • liczba zawartych umów o dofinansowanie – 85,
 • liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 53,
 • kwota wypłaconych dotacji –  1 582 084,73 zł.

Dane liczbowe dotyczące stanu wdrażania Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Ułęż – stan na dzień 29.12.2023 r.:

 • liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie  –107,
 • liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 52,
 • kwota wypłaconych dotacji –  1 485 206,57 zł.

Dane liczbowe dotyczące stanu wdrażania Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Ułęż – stan na dzień 29.09.2023 r.:

 • liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie  –93,
 • liczba zawartych umów o dofinansowanie – 74,
 • liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 46,
 • kwota wypłaconych dotacji –  1 134 834,44 zł.

Dane liczbowe dotyczące stanu wdrażania Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Ułęż – stan na dzień 30.06.2023 r.:

 • liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie  –87,
 • liczba zawartych umów o dofinansowanie – 69,
 • liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 40,
 • kwota wypłaconych dotacji –  873 835,82 zł.

Dane liczbowe dotyczące stanu wdrażania Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy  Ułęż – stan na dzień 31.03.2023 r.:

 • liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie  – 79,
 • liczba zawartych umów o dofinansowanie – 59,
 • liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 36,
 • kwota wypłaconych dotacji –  753 612,24 zł.

Dane liczbowe dotyczące stanu wdrażania Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy  Ułęż – stan na dzień 30.12.2022 r.:

 • liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie  – 65,
 • liczba zawartych umów o dofinansowanie – 50,
 • liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 33,
 • kwota wypłaconych dotacji –  657 084,46 zł.


Dane liczbowe dotyczące stanu wdrażania Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy  Ułęż – stan na dzień 30.09.2022 r.:

 • liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie  – 58,
 • liczba zawartych umów o dofinansowanie – 48,
 • liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 29,
 • kwota wypłaconych dotacji –  609 557,55 zł.