Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

3 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

Rada Gminy

1SarnyLESZKO Sebastian
2Korzeniów: 1 – 7, 103 – 111, 114 – 118 parzyste, 120 – 122 , 124, od 127 do końcaFILIPEK Paweł
3Korzeniów: 8 – 102, 112, 113 – 119 nieparzyste, 123 – 125 nieparzyste, 126 – 126BWRÓBEL Marta
4Białki Dolne: 1 – 81, od 99 do końcaKOCZAŃSKA Anna
5Białki Dolne: 82 – 98, Białki GórneMIŁOSZ Elżbieta
6Ułęż: od 206 do końca, ŻabiankaJURKOWSKA Anna
7Ułęż: 112 – 205KULIKOWSKI Piotr
8Ułęż: 1 – 111PARZYSZEK Przemysław Paweł
9DrążgówBIELECKA Magdalena
10Sobieszyn: 1 – 54, 224 – 290PAWŁOWSKI Paweł
11Sobieszyn: 55 – 139, 143 – 222CĄKAŁA Mariusz Kamil
12Sobieszyn: 140 – 142E, 223, od 291 do końcaRATYŃSKA Agnieszka Elżbieta
13Podlodów, PodlodówkaKOPACZ Edyta Iwona
14Lendo RuskieSTACHNIO Grzegorz Mariusz
15ZosinBAJDZIAK Anna

Komisje Rady Gminy Ułęż:

Komisja Rewizyjna

 • Kulikowski Piotr – Przewodnicząca
 • Anna Bajdziak – Członek
 • Paweł Filipek – Członek
 • Magdalena Bielecka – Członek
 • Anna Koczańska – Członek

Komisja Budżetu i Finansów:

 • Cąkała Mariusz Kamil – Przewodniczący
 • Parzyszek Przemysław Paweł – Z-ca Przewodniczącego
 • Ratyńska Agnieszka – Członek
 • Jurkowska Anna – Członek
 • Miłosz Elżbieta – Członek

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych:

 • Bielecka Magdalena – Przewodnicząca
 • Miłosz Elżbieta – Z-ca Przewodniczącej
 • Bajdziak Anna – Członek
 • Pawłowski Paweł – Członek
 • Parzyszek Przemysław Paweł – Członek

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego:

 • Stachnio Grzegorz Mariusz – Przewodniczący
 • Pawłowski Paweł – Z-ca Przewodniczącego
 • Kulikowski Piotr – Członek
 • Leszko Sebastian – Członek
 • Filipek Paweł – Członek

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 • Koczańska Anna – Przewodnicząca
 • Bajdziak Anna – Z-ca Przewodniczącej
 • Cąkała Mariusz Kamil – Członek
 • Wróbel Marta – Członek

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 • Ratyńska Agnieszka Elżbieta – Przewodnicząca
 • Cąkała Mariusz Kamil – Z-ca Przewodniczącej
 • Jurkowska Anna – Członek
 • Leszko Sebastian – Członek
 • Bielecka Magdalena – Członek