Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

2 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

Urząd Gminy

UG

Urząd Gminy w Ułężu

Ułęż 168, 08-504 Ułęż

tel.: +48 81 866 70 02
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28
email: gmina@gminaulez.eu

Urząd Gminy pracuje

w poniedziałki 8:00-16:00

do wtorku do piątku   7:00-15:00

Numery wewnętrzne

32

Wójt Gminy

41

Zastępca Wójta

31

Sekretariat

34

Sekretarz

36

Skarbnik

33

Referat Finansowo-Księgowy

46

Referat Gospodarki Komunalnej

37

Urząd Stanu Cywilnego

35

Stanowisko ds. gospodarki odpadami, ochrony środowiska i ochrony przyrody

38

Stanowiska ds. gospodarki gruntami, gospodarki wodnej, działalności gospodarczej, rolnictwa i

38

Stanowisko ds. infrastruktury technicznej, inwestycji, pozyskiwania środków zewnętrznych i planowania przestrzennego

39

Stanowisko ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i przeciwpożarowych

42,43

Centrum Usług Wspólnych

44,45

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej