Zwrot podatku akcyzowego

Informujemy, iż producenci rolni, którzy są posiadaczami lub współposiadaczami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Ułęż, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w terminie:
od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.
Wnioski przyjmowane będą w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Ułęż wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. , w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2022 rok.
Limit zwrotu podatku akcyzowego obowiązujący w 2022 roku stanowi sumę:
a) Limit ilości oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych – 110 litrów.
b) Limit ilości oleju napędowego na 1 DJP bydła – 40 litrów.
c) Stawka zwrotu wynosi 1,00 zł na 1 litr oleju napędowego.
Więcej informacji
Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

UŁĘŻ POGODA

Aktualności

Ciśnienie wody w hydroforniach

Akty prawne