Zwrot podatku akcyzowego

Informujemy, iż producenci rolni, którzy są posiadaczami lub współposiadaczami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Ułęż, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w terminie:
od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.
Wnioski przyjmowane będą w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Ułęż wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. , w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2022 rok.
Limit zwrotu podatku akcyzowego obowiązujący w 2022 roku stanowi sumę:
a) Limit ilości oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych – 110 litrów.
b) Limit ilości oleju napędowego na 1 DJP bydła – 40 litrów.
c) Stawka zwrotu wynosi 1,00 zł na 1 litr oleju napędowego.
Więcej informacji
Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

UŁĘŻ POGODA

Aktualności

OSTRZEŻENIE

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie 01-673 Warszawa ul. Podleśna 61 OSTRZEŻENIE Zjawisko / stopień zagrożenia: Opady marznące

Czytaj dalej »

OSTRZEŻENIE

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie 01-673 Warszawa ul. Podleśna 61 OSTRZEŻENIE Zjawisko / stopień zagrożenia: Opady marznące

Czytaj dalej »

OSTRZEŻENIE

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie 01-673 Warszawa ul. Podleśna 61 OSTRZEŻENIE Zjawisko / stopień zagrożenia: Oblodzenie /

Czytaj dalej »

Konkurs Bożonarodzeniowy

Województwo Lubelskie oraz Jednostka Regionalna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich serdecznie zapraszają do udziału w Konkursie Bożonarodzeniowym. Konkurs przeprowadzony zostanie w

Czytaj dalej »

XXXVI Sesja Rady Gminy Ułęż

RGm.0002.10.2021                                                                           Działając na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Czytaj dalej »
Ciśnienie wody w hydroforniach

Akty prawne