Masz szambo lub przydomową oczyszczalnię ścieków? Zgłoś to w Urzędzie Gminy Ułęż

Osoby, które nie złożyły jeszcze obowiązkowej ankiety dot. posiadania szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków, powinny niezwłocznie to zrobić zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 ze zm.)

Więcej informacji

Kliknij tutaj
Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

UŁĘŻ POGODA

Aktualności

LI Sesję Rady Gminy Ułęż.

                                                                                                                                             Ułęż, dnia 2023-03-20 RGm.0002.3.2023             Działając na podstawie art. 20 ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Czytaj dalej »

Światowy Dzień Wody

Dlaczego Światowy Dzień Wody? Światowy Dzień Wody został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych rezolucją z dnia 22 grudnia

Czytaj dalej »
Ciśnienie wody w hydroforniach

Akty prawne