Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

3 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

Ogłoszenie Wójta Gminy Ułęż w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie zaopiniowania projektu zmian statutów sołectw położonych na terenie Gminy Ułęż.

Na podstawie art. 5a ust. 1  i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019 r.poz.506 ze zm.) przeprowadza się konsultacje społeczne w przedmiocie zaopiniowania projektu zmian statutów sołectw położonych na terenie Gminy Ułęż

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w okresie od dnia 19 lutego 2020 r. do dnia

15 marca 2020 r.  w formie przyjmowania formularzy konsultacyjnych, zawierających pisemne uwagi i opinie mieszkańców sołectw.

 

Formularze konsultacyjne będą dostępne do pobrania:

– na stronie internetowej Urzędu Gminy Ułęż: www.gminaulez.eu ,

– w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ułęż,

Formularze konsultacyjne można przekazać:

– drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Ułęż, Ułęż 168, 08 504 Ułęż,

– bezpośrednio do przedstawicieli miejscowości – sołtysów, ze względu na miejsce zamieszkania,

– poprzez przesłanie na adres mailowy: gmina@ulez.eurzad.eu