Konsultacje społeczne w związku z dodatkowymi środkami finansowymi na rozwój obszaru objętego LSR

Data zamieszczenia ogłoszenia: 07.05.2021 r.   Konsultacje społeczne w związku z dodatkowymi  środkami  finansowymi  na rozwój obszaru objętego LSR Szanowni Państwo W związku z możliwością ubiegania się o dodatkowe środki…

Czytaj dalej Konsultacje społeczne w związku z dodatkowymi środkami finansowymi na rozwój obszaru objętego LSR

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2021.

Wójt Gminy Ułęż ogłasza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie…

Czytaj dalej OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2021.

Ogłoszenie Wójta Gminy Ułęż o konsultacjach społecznych projektu budowy elektrociepłowni na biogaz o mocy elektrycznej do 1,5 MW na terenie miejscowości Sobieszyn

Wójt Gminy Ułęż ogłasza konsultacje społeczne projektu budowy elektrociepłowni na biogaz o mocy elektrycznej do 1,5 MW na terenie miejscowości Sobieszyn, obejmujący część działki nr 1370 będącej Własnością Powiatu Ryckiego.…

Czytaj dalej Ogłoszenie Wójta Gminy Ułęż o konsultacjach społecznych projektu budowy elektrociepłowni na biogaz o mocy elektrycznej do 1,5 MW na terenie miejscowości Sobieszyn

Debata nad raportem o stanie Gminy Ułęż za 2019 rok, nastąpi podczas sesji absolutoryjnej Rady Gminy Ułęż, która odbędzie się w okresie 15 czerwca 2020 r. – 30 sierpnia 2020 r.

Informacja o debaciePobierz Raport 2019Pobierz Zgłoszenie do udziału w debaciePobierz

Czytaj dalej Debata nad raportem o stanie Gminy Ułęż za 2019 rok, nastąpi podczas sesji absolutoryjnej Rady Gminy Ułęż, która odbędzie się w okresie 15 czerwca 2020 r. – 30 sierpnia 2020 r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Ułęż w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie zaopiniowania projektu zmian statutów sołectw położonych na terenie Gminy Ułęż.

Na podstawie art. 5a ust. 1  i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019 r.poz.506 ze zm.) przeprowadza się konsultacje społeczne…

Czytaj dalej Ogłoszenie Wójta Gminy Ułęż w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie zaopiniowania projektu zmian statutów sołectw położonych na terenie Gminy Ułęż.