Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

11 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej i sportowej na terenie gminy Ułęż

Szanowni Mieszkańcy!

Informujemy, że ogłosiliśmy ponownie przetarg dla naszej kolejnej inwestycji obejmującej budowę i modernizację infrastruktury kulturalnej i sportowej na terenie naszej pięknej gminy Ułęż. Inwestycja została objęta dofinansowaniem z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja szósta dla gmin, w których funkcjonowały PGRy.

Postępowanie na Platformie Zakupowej Gminy Ułęż – kliknij tutaj.

Termin składania ofert: 21 maja 2024 roku, godz. 10:00

Zadanie obejmuje:

 • budowę zaplecza sanitarno-szatniowego dla sportowców aktywnie uczestniczących w wydarzeniach odbywających się na Gminnym Obiekcie Sportowym zlokalizowanym przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sobieszynie. Kilkanaście lat temu wybudowano stadion bez żadnego zaplecza sanitarnego, co uniemożliwia przeprowadzanie na nim profesjonalnych rozgrywek sportowych, nie wykorzystując tym samym w pełni jego ogromnego potencjału. Postanowiliśmy tym samym sprostać wymaganiom naszych mieszkańców, którzy preferują aktywne spędzanie wolnego czasu i zakończyć tę, rozpoczętą lata temu, inwestycję, dopełniając jej potencjału i funkcjonalności. Powierzchnia zabudowy obiektu wyniesie ok. 195 m2. Wyposażenie obiektu obejmować będzie szatnie dla zawodników, łazienki, pomieszczenia biurowe dla trenerów, instalację fotowoltaiczną o mocy 6,3 kwp, system alarmowy oraz monitoringu. Nasz obiekt stworzymy również z myślą o osobach niepełnosprawnych.
Rys. 1 Rzut budynku zaplecza
Rys. 2 Rzut budynku zaplecza
 • budowę profesjonalnej sceny widowiskowej wraz z pełnym wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Ułężu. Dopełni to bogatą i rozbudowaną, skierowaną do każdej grupy, ofertę kulturalną oraz rozrywkową, przygotowaną i prezentowaną przez gminę Ułęż. Tworzymy dzięki temu międzypokoleniowe miejsce spotkań, które na stałe wpisuje się w obraz naszej okolicy i pozwoli rozwijać pasje i talenty naszych mieszkańców oraz ich gości.

W zakres inwestycji wchodzić będzie:

 • budowa sceny widowiskowej wraz z oświetleniem,
 • budowa ściany oporowej (monolitycznej: płytowo-kątowej),
 • budowa placu wielofunkcyjnego,
 • budowa ściany oporowej, systemowej typu „L”,
 • przebudowa skarp oraz niwelacja terenu,
 • wykonanie nowego utwardzenia terenu (ciągi piesze, pieszo-jezdne i opaska sceny),
 • montaż elementów małej architektury,
 • montaż systemowego ogrodzenia terenu,
 • wykonanie nowego nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej oraz założenie trawników,
 • budowa instalacji elektrycznej oświetlenia sceny widowiskowej,
 • budowa oświetlenia terenu,
 • i inne.
Rys. 3 Wizualizacja amfiteatru przy GOK w Ułężu
 • dokończenie modernizacji i przebudowy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sarnach, w której aktualnie mieści się również świetlica wiejska poprzez wykonanie prac i robót budowlanych. Ponadto w ramach tej inwestycji zaplanowaliśmy doposażyć świetlicę w potrzeby sprzęt, który będzie służył mieszkańcom w czasie organizowania różnych imprez kulturalnych. Dzięki tej inwestycji centrum miejscowości Sarny, w której funkcjonował dawniej PGR, stanie się właściwie zagospodarowana przestrzenią potrzebną dla aktywizacji i rozwoju lokalnej społeczności.

Planujemy wykonać:

 • sufity podwieszane,
 • ułożenie płytek posadzkowych
 • ułożenie izolacji termicznej,
 • malowanie ścian wewnętrznych,
 • montaż ościeżnicy drewnianych i parapetów wewnętrznych,
 • wymianę stolarki drzwiowej,
 • remont posadzki,
 • wymianę instalacji elektrycznej,
 • montaż grzejników promiennikowych,
 • i inne.
Rys. 4 Świetlica/strażnica w Sarnach

Przewidywana wartość inwestycji obejmuje kwotę 2.551.000,00 zł, w tym dofinansowanie z funduszu Polski Ład – 2.500.000,00 zł, wkład własny z budżetu gminy – 51.000,00 zł. Wkład własny obejmuje 2% wartości inwestycji.

Wierzymy, że modernizowanie, przebudowa i dopełnianie oferty kulturalnej
i sportowej będzie miało pozytywny wpływ na społeczność zarówno Naszej Malej Ojczyzny, jak i na Gości, którzy chętniej wybierają teren gminy Ułęż jako miejsce aktywnego wypoczynku ze względu na walory przyrodnicze, turystyczne
i rekreacyjne – za co dziękujemy!