Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

7 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

20. rocznica przystąpienia Polski do UE

 W 2024 roku obchodzimy 20. rocznicę przystąpienia Polski do UE. Dlatego w całym kraju, a także za granicą, organizowane będą różne wydarzenia, jak konferencje, spotkania, warsztaty, szkolenia, prelekcje, imprezy plenerowe czy pikniki rodzinne.  

Z tej okazji powstała strona YES!teśmy stworzona przez Komisję Europejską w Polsce! Jeśli organizujesz wydarzenie i chcesz na nie zaprosić, prześlij swoje zgłoszenie. Jeśli chcesz uczestniczyć w obchodach 20-lecia Polski w UE, zobacz jakie wydarzenia prezentowane są na stronie. Więcej informacji TUTAJ.

Wejście Polski do Unii Europejskiej

 • 4 czerwca 1989 r., na mocy porozumień między władzami PRL a częścią opozycji odbyły się częściowo wolne wybory parlamentarne. Zwycięstwo „Solidarności” otworzyło nową epokę w najnowszych dziejach Polski oraz wpłynęło na proces upadku komunizmu w Europie Środkowej. Zgodnie z ustaleniami Okrągłego Stołu w wolnych wyborach wybrano wszystkich senatorów oraz 35% posłów (tzw. Sejm kontraktowy), pozostałe miejsca zagwarantowane były dla PZPR i partii satelickich. Wybory te uznaje się często za początek III Rzeczypospolitej.
 • 16 września 1988 r., ma miejsce nawiązanie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a wówczas Europejską Wspólnotą Europejską (EWG). Rok później, 19 września 1989 roku w Warszawie, podczas pierwszej wizyty w Polsce Przewodniczącego Rady Ministrów Komisji EWG, podpisano negocjacje w sprawie umowy o handlu i współpracy handlowej i gospodarczej.
 • 9 listopad 1989 r., zburzenie muru berlińskiego staje się symbolem upadku komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej, zapoczątkowanego w Polsce i na Węgrzech. Niemiecka Republika Demokratyczna otwiera granice. Po ponad 40 latach dochodzi do zjednoczenia Niemiec. Część wschodnia dołącza do Wspólnoty Europejskiej 3 października 1990 r.
 • 22 grudnia 1990 r., rozpoczęto oficjalne rokowania ws. stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi. Rokowania zakończono podpisaniem 16 grudnia 1991 Układu europejskiego. Jednocześnie wraz z Układem europejskim Polska podpisała część handlową układu ujętą w tzw. Umowie przejściowej, obowiązującej od 1 marca 1992 roku.
 • Czerwiec 1993 r., podczas posiedzenia Rady Europejskiej w Kopenhadze państwa członkowskie UE oficjalnie potwierdziły, że kraje Europy Środkowo-Wschodniej, aktualnie stowarzyszone ze WE, zostaną członkami UE po spełnieniu kryteriów ekonomicznych i politycznych.
 • 1 lutego 1994 r., zaczął obowiązywać Układ europejski z Polską, trzy miesiące po wejściu w życie Traktatu o Unii Europejskiej. Pierwszym etapem było powołanie Rady Stowarzyszenia RP – UE, której zadaniem był nadzór nad realizacją układu. Dialog polityczny na szczeblu ministerialnym odbywał się w Radzie Stowarzyszenia. Za forum kontaktów pomiędzy Parlamentem Polski a Parlamentem Europejskim służył Parlamentarny Komitet Stowarzyszenia.
 • 8 kwietnia 1994 r., w Atenach rozpoczął się faktyczny proces integracji Polski z Unią Europejską. W tym dniu Polska złożyła wniosek o członkostwo w UE. Potwierdzony on został przez wszystkie państwa członkowskie podczas konferencji w Essen 9 – 10 grudnia 1994 roku.
 • 16 kwietnia 2003 r., w Atenach Polska podpisała z Unią Europejską Traktat Akcesyjny. W imieniu Polski pod traktatem akcesyjnym podpisali się premier Leszek Miller, minister spraw zagranicznych Włodzimierz Cimoszewicz oraz, jako trzecia, ówczesna minister ds. europejskich Danuta Hübner.
 • 7 i 8 czerwca 2003 r., ogólnokrajowe referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej (tzw. referendum europejskie bądź akcesyjne) – referendum ogólnokrajowe w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i ratyfikacji traktatu ateńskiego. Za członkostwem w UE opowiedziało się 77,45 proc. biorących udział w głosowaniu. 22,55 proc. było przeciwnych. Oddano też 0,72 proc. głosów nieważnych. Frekwencja wyniosła 58,85 proc. 
 • 23 lipca 2003 r., Traktat Akcesyjny Polski z Unią Europejską został ratyfikowany przez ówczesnego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego.
 • 1 maja 2004 r., o północy Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. Oficjalne unijne uroczystości odbyły się wieczorem 1 maja w Dublinie. Irlandia pełniła bowiem wówczas rotacyjne, półroczne przewodnictwo UE. 25 flag państw Unii przy dźwiękach “Ody do radości” Beethovena zostało wciągniętych na maszty przed siedzibą prezydent Irlandii Mary McAleese. Państwowe uroczystości odbyły się również na placu Piłsudskiego w Warszawie. Tego dnia unijne członkostwo uzyskały także: Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Słowacja, Słowenia i Węgry. Było to największe w historii rozszerzenie UE. W 2024 r. UE tworzy 27 państw.