Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

5 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

Wsparcie na inwestycje leśne lub zadrzewieniowe

Zgodnie z ogłoszeniem Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  od 1 czerwca do 31 lipca 2024 roku będzie się można ubiegać o wsparcie w ramach czterech interwencji  Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027:

  • zalesianie gruntów rolnych,
  • tworzenie zadrzewień śródpolnych,
  • zakładanie systemów rolno-leśnych,
  • zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych.

Dofinansowanie w ramach inwestycji leśnych lub zadrzewieniowych z PS WPR 2023-2027 może być przyznane do maksymalnie 40 ha gruntów stanowiących własność lub współwłasność wnioskodawcy albo własność jego małżonka, a w przypadku wsparcia na zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych także do gruntów wchodzących w skład wspólnoty gruntowej, dla której utworzono spółkę do sprawowania zarządu nad wspólnotą i właściwego zagospodarowania wchodzących w jej skład gruntów.

O pomoc w ramach tych czterech interwencji nie mogą się starać nieposiadające osobowości prawnej jednostki organizacyjne reprezentujące Skarb Państwa w zakresie zarządzania mieniem.

Wnioski będzie można składać wyłącznie za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus od 1 czerwca do 31 lipca 2024 roku.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/arimr/interwencje-lesne-lub-zadrzewieniowe-kampania-2024