Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

4 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

Podpisanie umowy na zadanie pt. „Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Ułęż – Etap II”.

BGK

Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Ułęż – Etap II

W dniu 18 maja 2023 r. odbyło się uroczyste podpisanie umowy z firmą BKW Bogdan Tarnowski, z siedzibą w Nasutowie.

W imieniu Gminy Ułęż umowę podpisała Wójt Barbara Pawlak, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Zofii Wstawskiej. Ze strony firmy wykonawczej umowę podpisał Pan Bogdan Tarnowski.

Przedmiot umowy obejmuje w szczególności budowę sieci wodociągowej w Ułężu, oraz przyłączy:

 • sieć wodociągowa z rur PE100 SDR11 DZ160 o długości łącznej L= 780m,
 • sieć wodociągowa z rur PE100 SDR11 DZ110 o długości łącznej L= 241m,
 • przyłącza wodociągowe o łącznej długości =~568,

w tym:

 1. roboty przygotowawcze i porządkowe,
 2. zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupoważnionymi,
 3. geodezyjne wytyczenie elementów przedsięwzięcia,
 4. dostawę materiałów,
 5. wykonanie wykopów kontrolnych w miejscach skrzyżowania trasy projektowanych sieci,
 6. zabezpieczenie skrzyżowań trasy projektowanych sieci z istniejącym uzbrojeniem podziemnym,
 7. zabezpieczenie przejść i przejazdów dla mieszkańców,
 8. uporządkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynności (robót budowlanych) związanych z inwestycją,
 9. inwentaryzację powykonawcza.

Koszt inwestycji obejmuje kwotę 848 700,00 zł (brutto)

Dofinansowanie to kwota 806 265,00 zł (brutto), co stanowi 95% wartości inwestycji.

Ponadto, 17 maja 2023 roku podpisano umowę z firmą AUTO MOTIVE Sp. z o.o. z siedzibą w Zbylitowskiej Górze. 

W imieniu Gminy Ułęż umowę podpisała Wójt Barbara Pawlak, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Zofii Wstawskiej. Ze strony firmy AUTO MOTIVE umowę podpisał Pan Piotr Winiarski – Prezes. 

Przedmiot umowy obejmuje dostawę samochodu dostawczego do 3,5 t. w typie “brygadówki” do przewozu brygady remontowej obsługującej gminę Ułęż, o parametrach m.in.:

1 Model: Ford Transit MCA (podwozie z kabiną) 2.0 New EcoBlue 170 KM M6 FWD Trend Podwójna kabina 350 L3,
2. Kolor lakieru: Blazer Blue,
3. System FordPass Connect,
4. Driver Assistance Pack 9T
5. Zbiornik paliwa: 70 litrów
6. Zbiornik AdBlue: 24 litry
7. Zabudowa: skrzynia z plandeką

Koszt dostawy obejmuje kwotę 276 000,00 zł (brutto)

Dofinansowanie to kwota 262 200,00 zł (brutto), co stanowi 95% wartości inwestycji.

Inwestycje: budowa sieci wodociągowej oraz dostawa samochodu są objęte dofinansowaniem z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja druga na podstawie uzyskanej promesy nr Edycja2/2021/6382/PolskiLad.

Inwestycja zostanie zakończona po 8 miesiącach od momentu podpisania umowy.