Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

5 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

I N F O R M A C J A o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału  w debacie nad raportem o stanie gminy Ułęż za 2022 rok

 

.

I N F O R M A C J A

o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału
 w debacie nad raportem o stanie gminy Ułęż za 2022 rok


Na podstawie art. 28 aa. ust. 1, 4, 6 ,7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) mieszkańcy gminy Ułęż mogą zabrać głos w debacie nad raportem w liczbie maksymalnie 15 osób.

  • Wójt rokrocznie przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy.
    Sesja, na której będzie przedstawiony raport odbędzie się w okresie od 10.06.2023 do 30 czerwca 2023 r.
  • Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi (tzw. sesja absolutoryjna- termin sesji absolutoryjnej zostanie podany w odrębnym komunikacie).
  • W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Gminy Ułęż pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób (w gminie do 20.000 mieszkańców).
Zgłoszenie mieszkańców do udziału w debacie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.

Zgłoszenia przyjmowane będą w  sekretariacie  Urzędu Gminy Ułęż, Ułęż 168, 08-504 Ułęż w godzinach pracy Urzędu Gminy Zgłoszenia można nadać pocztą pod wskazany adres Urzędu Gminy Ułęż lub osobiście dostarczyć do Urzędu.

W zgłoszeniu powinno znaleźć się imię i nazwisko oraz adres zamieszkania mieszkańca gminy zamierzającego wziąć udział w debacie oraz co najmniej 20 podpisów osób udzielających  poparcia.