Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

5 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

XLVIII Sesja Rady Gminy Ułęż

                                                                                                                                               Ułęż, dnia 2023-01-19

RGm.0001.1.2023

Działając na podstawie art. 20 ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.  2022  poz. 559, ze zmianami),

zwołuję XLVIII Sesję Rady Gminy Ułęż.

Posiedzenie odbędzie się w dniu 30 stycznia 2023 r. (poniedziałek) o godz. 11:30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Ułężu.

     Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 5. Informacja Prezesa Szpitala i Starosty o działalności Powiatowego Szpitala w Rykach.
 6. Sprawozdanie z pracy Komisji Rady Gminy w 2022 r.
 7. Sprawozdanie z pracy Rady Gminy w 2022 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rady Gminy Ułęż na rok 2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Ułęż na rok 2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę NR III/11/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w domu i w szkole na lata 2019-2023”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla powiatu ryckiego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Ułężu i nadania jej statutu.
 16. Rozpatrzenie pism kierowanych do Rady Gminy.
 17. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy Ułęż z dnia 29 grudnia 2022 r.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zamknięcie posiedzenia.