Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

5 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

XLIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Ułęż.

                                                                                                                                               Ułęż, dnia 2022-09-26

RGm.0001.9.2022

Działając na podstawie art. 20 ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.  2022  poz. 559, ze zmianami)

zwołuję XLIV Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Ułęż.

Posiedzenie odbędzie się w dniu 26 września 2022 r. (poniedziałek) o godz. 09:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Ułężu.

     Proponowany porządek posiedzenia:

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy.
  5. Wolne wnioski.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

Posiedzenia Komisji:Komisja Budżetu i Finansów Rady Gminy Ułęż 26.09.2022 r. (poniedziałek) godz. 08:45