Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

3 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

Oświadczenie o sprzedaży alkoholu – do 31 stycznia 2022 r.

Przypominamy, że do 31 stycznia 2022 r. należy złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2021 oraz dokonać wpłaty I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022 roku. Termin ten jest nieprzekraczalny, a spóźnienie będzie skutkować koniecznością wniesienia opłaty dodatkowej lub wygaśnięciem zezwolenia w przypadku niedokonania stosownej opłaty.

Wartość sprzedaży za 2021 rok oblicza się odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych.

Przedsiębiorcy, których zezwolenie utrzymuje ważność przez cały 2022 rok, mogą wnieść opłatę w trzech równych ratach:

  • do 31 stycznia 2022 r.
  • do 31 maja 2022 r.
  • do 30 września 2022 r.
  • lub jednorazowo do 31 stycznia 2022 r. po dokonaniu naliczenia.

Załącznik:

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1119 z późn. zm.)