Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

1 Gość Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:88

Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie ostrzega

Czas wydania: 2021-07-13 07:35:00
Czas opracowania ostrzeżenia poprzedniego:

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:88

Zjawisko: Gwałtowne wzrosty stanów wody
Stopień zagrożenia: 1

Ważność ostrzeżenia:
od 2021-07-13 07:35:00
do 2021-07-14 05:00:00
Obszar: zlewnie: Wieprza, mniejszych bezpośrednich dopływów Wisły i Bugu po Krzyczew (lubelskie)
Obszar subskrypcji: pow. rycki

Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%
Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).

Synoptyk hydrolog: Artur Franczyk

Bieżące ostrzeżenia dla całej Polski można obejrzeć na następującej mapie:
Mapa Ostrzeżeń IMGW-PIB

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.