Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

4 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

I N F O R M A C J A o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy Ułęż za 2020 rok

Na podstawie art. 28 aa. ust. 1, 4, 6 ,7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) mieszkańcy gminy Ułęż mogą zabrać głos w debacie nad raportem w liczbie maksymalnie 15.

  • Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy.
     
  • Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi – sesja absolutoryjna odbędzie się w dniu 24 czerwca 2021 r. o godz. 10:30 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Ułęż .
  • W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Gminy Ułęż pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób (w gminie do 20.000 mieszkańców).
Zgłoszenie mieszkańców do udziału w debacie należy złożyć do dnia 23 czerwca 2021 do godz. 15:00 .

Zgłoszenia przyjmowane będą w  sekretariacie  Urzędu Gminy Ułęż, Ułęż 168, 08-504 Ułęż w godzinach pracy Urzędu Gminy Zgłoszenia można nadać pocztą pod wskazany adres Urzędu Gminy Ułęż lub osobiście dostarczyć do Urzędu. W przypadku zamiaru osobistego dostarczenia zgłoszenia do Urzędu, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr tel. 81 8667028 celem ustalenia zasad odbioru zgłoszenia i zachowania wszelkich środków ostrożności, w związku z pandemią Covid-19.

W zgłoszeniu powinno znaleźć się imię i nazwisko oraz adres zamieszkania mieszkańca gminy zamierzającego wziąć udział w debacie oraz co najmniej 20 podpisów osób udzielających  poparcia.

 

Wójt Gminy Ułęż

Barbara Pawlak