Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

2 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

XXIV Sesja Rady Gminy Ułęż. Posiedzenie odbędzie się w dniu 30 listopada 2020 r. (poniedziałek) o godz. 11:00 w sali widowiskowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Ułężu.

                                                                                                                                               Ułęż, dnia 2020-11-23

RGm.0002.7.2020

                               

Działając na podstawie art. 20 ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.  2020  poz. 713, ze zmianami)

zwołuję XXIV Sesję Rady Gminy Ułęż.

Posiedzenie odbędzie się w dniu 30 listopada 2020 r. (poniedziałek) o godz. 11:00 w Sali widowiskowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Ułężu.

     Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie:
 5. zmian budżetu gminy,
 6. przyjęcia do realizacji ,,Programu współpracy Gminy Ułęż z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021’’,
 7. uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Ułęż na rok 2021,
 8. uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ułęż na rok 2021,
 9. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/133/20 Rady Gminy Ułęż z dnia 19 października 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
 10. Rozpatrzenie pism kierowanych do Rady Gminy.
 11. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy Ułęż z dnia 19 października 2020 r.
 12. Interpelacje i zapytania.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie posiedzenia.

Szanowni Państwo,

 

Z  uwagi na pandemię korona wirusa, uprzejmie informuję, że obrady sesji odbędą się bez udziału gości. Przebieg obrad mogą Państwo śledzić za pośrednictwem transmisji pod poniższym linkiem https://www.youtube.com/results?search_query=u%C5%82%C4%99%C5%BC&sp=EgJAAQ%253D%253D

 Sprawy, które chcieliby Państwo poruszyć na sesji proszę przekazywać za pośrednictwem radnych lub złożyć na piśmie w Urzędzie Gminy Ułęż.