Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

3 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ułęż – II etap nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ułęż

Ze względu na duży rozmiar projekt uchwała proszę pobrać z poniższego linku

https://drive.google.com/drive/folders/1vxjPuIGoxZD9cNnQqjuVEwna4DNuA2bv?usp=sharing