Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

5 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

Pomoc krajowa dla producentów pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych – wnioski są przyjmowane do 5 czerwca

O pomoc może ubiegać się rolnik, który pomiędzy 1 stycznia 2024 r. a 31 maja 2024 r. sprzedał pszenicę, żyto, jęczmień, pszenżyto lub mieszanki zbożowe podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu zbożami, skupu lub przetwórstwa zbóż lub podmiotom skupującym zboża w związku z prowadzoną przez nie produkcją zwierzęcą. Ponadto rolnik taki złożył w 2023 r. wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich. Ważne jest też to, że beneficjent tej pomocy musi spełniać kryterium mikro-, małego albo średniego przedsiębiorstwa.

W przypadku rolników, którzy sprzedali zboże w terminie od 1 stycznia 2024 r. do 10 marca 2024 r. stawki wynoszą:

  • dla pszenicy 1080 zł na 1 ha powierzchni upraw;
  • dla pozostałych zbóż (żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych) 740 zł na 1 ha powierzchni upraw.

Natomiast gdy rolnik sprzedał lub sprzeda swoje zboże pomiędzy 11 marca 2024 a 31 maja 2024 r. stawki wynoszą:

  • dla pszenicy 1620 zł na 1 ha powierzchni upraw;
  • dla pozostałych zbóż 1110 zł na 1 ha powierzchni upraw.

Więcej informacji pod adresem https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-krajowa-dla-producentow-pszenicy-zyta-jeczmienia-pszenzyta-lub-mieszanek-zbozowych–wnioski-sa-przyjmowane-do-5-czerwca

Formularz wniosku – wersja edytowalna Excel
Wniosek​_o​_pomoc​_zboża​_2024.xlsx 0.11MB

Formularz wniosku – wersja PDF
Wniosek​_o​_pomoc​_zboża​_2024.pdf 0.47MB

Załacznik do Oświadczenia wobec ARiMR o wypełnieniu obowiązku informacyjnego wobec innych osób fizycznych

Wniosek​_o​_pomoc​_zboża​_2024​_klauzula.pdf 0.19MB

Instrukcja wypełnienia wniosku
Instrukcja​_do​_wniosku​_zboża​_2024.pdf 1.05MB