Menu

kontakt

Gmina Ułęż
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28

Mapa

Statystyki

4 Gości Online
1 Gość Przegląda tą stronę.
Users: 1 Bot

Informacja o pierwszych posiedzeniach obwodowych komisji wyborczych

Informacja o pierwszych posiedzeniach obwodowych komisji wyborczych

Urząd Gminy Ułęż informuje, że zgodnie z Postanowieniem 266/2024 Komisarza Wyborczego w Lublinie III z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. zwołane zostały pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych.

Szkolenie Obwodowych Komisji Wyborczych odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Ułężu, Ułęż 173, 08-504 Ułęż w dniu 27 maja 2024 roku (poniedziałek) o godzinie 13:00

Jednocześnie przypominamy, że członkom obwodowych komisji wyborczych w związku z wykonywaniem zadań (w tym również udział w szkoleniach okw) przysługuje:

1) zwolnienie od pracy na dzień głosowania oraz liczenia głosów, a także na dzień następujący po dniu, w którym zakończono liczenie głosów, z zachowaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy;

2) do 5 dni zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia.

Członek komisji w razie zamiaru skorzystania ze zwolnienia od pracy jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie pracodawcę na co najmniej 3 dni przed przewidywanym terminem nieobecności.

Szczegóły dotyczące zwolnienia od pracy reguluje art. 154 §§ 4-4d Kodeksu wyborczego.

OBECNOŚĆ NA SZKOLENIU JEST OBOWIĄZKOWA !

Prosimy o przygotowanie na szkolenie numeru PESEL  celem wypełnienia Oświadczenia członka komisji wyborczej dla celów podatkowych.